Tämän opintojakson aikana minulle on ainakin auennut, mitä sosiaalinen media on. Niin alusta tämä matka on pitänyt aloittaa. Minulle sosiaalinen media on aiemmin ollut pääosin Facebook, Instagram ja Twitter sekä ehkä jotain muuta epämääräistä. Nyt olen oivaltanut sosiaaliseen mediaan kuuluvaksi myös WhatsAppin ja blogit. Sosiaalinen media on alati muuttuva maailma ja käyttäjältä se vaatii vihkiytymistä, että pysyy muutoksissa mukana. Toisaalta alati muuttuva sosiaalinen media luo uusia mahdollisuuksia sen hyödyntämiseen. Mutta voi sosiaalista mediaa kuitenkin käyttää rajoittuneemminkin ja matalammalla profiililla. Tietojen suojaaminen on kuitenkin aina muistettava – jokainen voi vastata itseään koskevan tiedon jakamisesta, mutta toisista ihmisistä tiedon jakamiseen on oltava lupa ja etenkin työmaailmassa esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla asiakastietojen jakaminen tai hoitaminen sosiaalisessa mediassa on ehdoton ei. Sosiaalinen media ei ole tähän tarkoitukseen tietoturvallinen paikka.

Sosiaalisen median käyttö on yleistä organisaatioissa. Sosiaalisen median käyttöä työyhteisöjen työkaluna olemmekin olleet tällä opintojaksolla pohtimassa. Olen huomannut, että sosiaalisen median avulla usein pyritään luomaan positiivista ja avointa kuvaa organisaatioista asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Tämä onkin varmasti yksi tarkoitus, mihin sosiaalista mediaa voisi käyttää. Ihmiset saavat tiedon sosiaalisen median ympäristöissä helpommin ja nopeammin kuin vaikkapa postitse tai sähköpostitse. Positiivisten uutisten ja julkaisujen luominen sosiaaliseen mediaan auttaa positiivisen mielikuvan luomisessa. Sosiaalisen median avulla myös yleisistä asioista tiedottaminen, kuten organisaation toimintatavoista tiedottaminen on sosiaalisen median kautta helpompaa ja jopa elävämpää, koska sosiaalisessa mediassa kuvallisen ja videomateriaalin jakaminen on helppoa. Myös blogin avulla voidaan avata esimerkiksi työpaikan tai ammattilaisen arkea organisaation ulkopuolisille tahoille.

Sosiaalisesta mediasta on erittäin paljon hyötyä ammattilaisten välisessä tiedonvaihdossa. Videot ja kuvat sekä teksti mahdollistavat ideoiden jakamisen laajalle käyttäjäkunnalle ja ideapankkien keräämisen. Ammattilaisten väliseen tiedonvaihtoon sosiaalinen media on oikein oiva ja monen ammattilaisen saavutettavissa oleva keino. Tässä kohdassa minun on palattava blogini ensimmäiseen aloituspostaukseen, jossa kerroin työpaikkani muutosta uuteen rakennukseen. Muuttoa tehdessämme heitimme useita vanhoja Idiksiä-kansioita nimittäin pois. Olivat 1900-luvun viimeisten vuosikymmenten materiaalia. Teimme digiloikan ja päätimme, että 2000-luvun idikset taitavat löytyä internetin ihmeellisestä maailmasta ja sosiaalisesta mediasta.  

On yleisesti tiedossa, että sosiaalisessa mediassa yksityishenkilöt julkaisevat oman elämänsä tähtihetkiä. Muistan jostakin lukeneeni jo jokin aika sitten, että sosiaalisen median käyttö voi jopa aiheuttaa masennusta, kun ihminen alkaa verrata omaa tavallista elämäänsä toisten ihmisten onnentäyteiseen ja täydelliseen elämään, josta sosiaalinen media välittää mielikuvaa. Luulenpa, että myös organisaatiot pyrkivät tuomaan sosiaalisen median kautta itseään esiin positiivisessa valossa. Harvoin julkisuuteen edes halutaan tuoda negatiivisia asioita. On kuitenkin enemmän kuin mahdollista, että ihmisten keskustelut ja kommentit voivat olla hyvinkin negatiivissävytteisiä. Törmäsin itsekin siihen tähän opintojakson aikana oppimistehtävässä 2a, missä piti osallistua tietosuojaa koskevaan keskusteluun. Sosiaalisen median maailmassa mahdollistuu radikaalinkin ja ehkä harkitsemattomankin ajatuksen esiin tuominen, koska julkaisun voi tehdä anonyymisti ilman omia henkilötietoja ja tietyllä tapaa myös vastuuta mielipiteen ilmaisemisesta. Organisaatioiden olisi hyvä pohtia keinot, joilla sosiaalisen median kautta tulevaan mahdolliseen negatiiviseen julkisuuteen vastataan.

Jokainen voi varmasti itse päättää, millaista kuvaa itsestään sosiaalisessa mediassa haluaa välittää. On hyvä pohtia pitääkö oman profiilinsa vapaa-ajan profiilina vai liittyykö myös työ jollakin tapaa profiiliin. Aina on kuitenkin muistettava, että ammatti on osa omaa persoonaa myös sosiaalisessa mediassa ja omaa työtään koskevia aiheita kommentoidessaan edustaa myös ammattikuntaansa tai työnantajaorganisaatiotaan.

Miten yksityishenkilöt voivat vaikuttaa yritysten näkyvyyteen sosiaalisessa mediassa? Yksityishenkilönä voi yritysten näkyvyyteen vaikuttaa tykkäämällä yritysten Facebook-sivuista tai muista yrityksen sosiaalisen median sivustoista ja julkaisuista. Myös julkaisujen jakaminen edelleen edistää yritysten näkyvyyttä yhä laajemman ihmisjoukon tietoon ja tykkääjiä voi tulla sitä kautta taas lisää, jolloin tieto leviää lumipallon tavoin. Yksityishenkilöt ovatkin tärkeässä roolissa levittämässä tietoa yritysten olemassaolosta.  

 

Kiitos, että olet jaksanut lukea blogiani! Tämä on opintojaksoon liittyviä viimeinen postaus. Luulenpa, että olen saanut tältä opintojaksolta jonkinlaisia eväitä sosiaalisen median käyttöön työelämässä ja etenkin tietoa asioista, joita on hyvä huomioida sosiaalisen median ympäristöissä toimiessaan. Opintojakso on saanut pohtimaan myös omaa sosiaalisen median käyttöä uudessa valossa.

Tätä blogia aloittaessani reilu kuukausi sitten kesä oli aluillaan ja pääskyset aloittivat lentelynsä. Istun jälleen parvekkeella. Nyt on vähän pilvisempää. Vielä kahtena aamuna aion kammeta itseni sängystä aamulla ylös ja suunnata jo tutummaksi tulleeseen työpaikkaan (uuteen rakennukseen) ja sitten on aika LOMAN! 

AURINKOISTA KESÄÄ!   

Terkuin,

Kesä-Maija :)