Sosiaalisen median käyttö vaikuttaa lisääntyneen viimeisten vuosien aikana organisaatioiden ja yritysten keskuudessa ja uusia aluevaltauksia eri sosiaalisen median kanaviin tehdään. Totesin tämän tutustuessani sosiaalisen median palveluihin ja yritysten ja organisaatioiden sosiaalisen median käyttöön. Sosiaalista mediaa käytetään paljon oman työn esittelyyn, ideoiden jakamiseen ja tapahtumien mainostamiseen sekä ylipäätään ja ehkä enimmäkseenkin positiivisen mielikuvan rakentamiseen yrityksen tai organisaation toiminnasta. Sosiaalisen median kautta suunnattu informaatio kohdistetaan selkeästi sekä organisaation tai yritysten asiakkaille että alan työntekijöille.  

Sosiaalisen median kautta yritysten ja organisaatioiden sekä järjestöjen on helppo luoda omasta toiminnastaan positiivista mielikuvaa ja esitellä omaa toimintaansa laajalle ihmisjoukolle. Esimerkiksi Valteri-koulun toimintaa esitellään havainnollisesti videon avulla https://www.valteri.fi/koulu/valteri-ops/ Videon avulla tieto toiminnasta välittyy sekä vanhemmille että ammattilaisille, kuten opettajille. Mielenkiintoa herättävää tällä videolla on tarinamaisuus, josta jää onnistunut ja positiivinen mielikuva organisaation toiminnasta. Videoita voi hyödyntää monella tapaa. Tämä esimerkki on siitä mielenkiintoinen, että se on toteutettu piirtäen ikään kuin sarjakuvana. Tällä tavoin videon tekeminen sulkee pois myös monia tietosuojaan liittyviä kysymyksiä.

Seuraavassa yrityksen luomassa esimerkkivideossa on luotu elävästi kuva siitä vanhemmalle ja lapselle, mitä toimintaterapia voi olla https://fystop.fi/toimintaterapia/.  Toimintaterapia alana on hyvin laaja-alaista ja joskus sen sisältökin on vaikeasti selitettävissä jopa alan ammattilaisille. Tällä esimerkkivideolla on hyvin tuotu esiin, mitä toimintaterapia voi tässä yrityksessä lapsiasiakkaan kanssa olla. Elävä kuva tukee hyvin videon sanoman ymmärtämistä. Videon avulla pystytään luomaan mielikuva vanhemmalle, minne lapsi on menossa ja mitä lapsen kanssa tehdään terapiassa. Videon avulla voidaan luoda jo alkuun turvallinen mielikuva toiminnasta.

Sosiaalinen media voi tarjota tukea myös ammattilaisille ammatillisen kehittymisen tueksi. Tästä hyvänä esimerkkinä Facebookissa toimiva Toimintaterapeutti ja ARVOKAS ARKI-ryhmä. Ryhmän jäsenet linkittävät ryhmään uutisia ja ideoita, joita selaamalla voi pysyä ajan tasalla oman alan tilanteesta ja tarpeista nyky-yhteiskunnassa sekä mahdollisesti myös verkostoitua, mikäli se on oman kehittymisen kannalta tarpeen. Seuraava linkki vie ryhmän Facebook-sivulle. Ryhmän julkaisujen lukeminen vaatii ryhmään kuulumista https://www.facebook.com/groups/148968221944694/?hc_ref=ARRkdvphJbXug34djAlsTt-m512CF3TOaSuGX3Y7QbZ8n6hyLtMiAw4yg3L8O0P0838.

Sosiaalisessa mediassa jaetaan paljon myös ideoita, joita eri ammateissa toimivat voivat hyödyntää. Ideat voivat olla esimerkiksi yksittäisiä lyhyinä videoina esitettyjä tai ideapankeiksi koottuja työvälineitä, joista tässä esimerkit:  

Leikkivinkki lapsen kanssa toimintaterapiatilanteeseen

https://www.youtube.com/watch?v=CqJpJJefyiQ

Erityistä tukea tarvitsevien lasten liikuntaideoiden ideapankki

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSFFoPVK_fR0T5zS6AOO7VARwT9uAgfpNSTUKhnDhPEfgbIo4teV2GZ022j-L9Vqr3WWB32Cn6EKIB8/pub?start=false&loop=false&delayms=30000&slide=id.p1

Sosiaalista mediaa voidaan hyödyntää sekä ammattilaisten kesken tiedon jakamiseen että tiedon jakamiseen ja positiivisten mielikuvien luomiseen kohderyhmänä asiakkaat. Sosiaalisen median mahdollisuudet olisivat varmasti vieläkin laajemmat. Sosiaalisen median haltuunotto vaatii alan työntekijöiltä vahvaa perehtymistä sekä sosiaalisen median kanaviin ja niiden mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Tämän mahdollistaminen vaatii panostusta myös organisaatioilta ja yrityksiltä kouluttautumiseen ja perehtymiseen annettavan ajan ja taloudellisen panoksen muodossa. Riippuen sosiaalisen median kanavasta voidaan tarvita myös ulkopuolista apua esimerkiksi videoiden luomiseen, mikä aiheuttaa myös taloudellisia kustannuksia organisaatiolle ja yrityksille.