Sosiaalisen median välineet, verkkoyhteisöt ja palvelut sekä niiden käyttömahdollisuudet

Pohtiessani omaa sosiaalisen median käyttöäni huomaan olevani varovainen seuraaja. Pisimpään sosiaalisen median palveluista olen käyttänyt Facebookia ja sen vuoksi se onkin tutuin. Huomaan kuitenkin, että hyödynnän myös sitä melko yksipuolisesti. Sekä Facebookin että LinkedInin käytön suhteen olen ollut alkuun hyvin varovainen ja liittymiseni jälkeen ympäristön moninaisuus on hieman ehkä säikäyttänytkin ja käyttö on alkuun ollut vähäistä tai jäänyt kokonaan. Vähitellen kuitenkin varmuuden kartuttua on käyttökin lisääntynyt. LinkedInin käyttöä olen myös käynyt opettelemassa parin tunnin Howtomon järjestämässä opetustuokiossa. Howtomon toiminnan periaatteena on, että naiset opettavat toisiaan ja toiminta on osallistujille ilmaista.

Päädyin valitsemaan tutustumiseni kohteeksi YouTuben, koska se löytyi oman työnantajaorganisaationi www-sivuilta sekä muiden vastaavien organisaatioiden www-sivuilta linkkinä. Todennäköisesti näistä organisaatioista löytyy siis myös sieltä jotakin tietoa. YouTube onkin mielenkiintoinen sosiaalisen median kanava, kun se on tavallaan tuttu, mutta se ei ole kuitenkaan muuten tuttu, kuin videoiden katsomisen tai musiikin kuuntelemisen myötä. YouTuben käyttö kirjautuneena käyttäjänä on kuitenkin uutta.

Facebook

Facebookin kautta seurailen lähinnä toisten ihmisten kuulumisia, itse olen päivittänyt sitä varsin vähän. Koen, että Facebookin kautta yhteyden pitäminen hieman vieraampiin ihmisiin onnistuu helpommin ja kätevämmin. Facebookin yksityisviestit ovatkin tärkeä osa omaa Facebookin käyttöäni. Facebook tarjoaa myös ryhmien kautta hyviä mahdollisuuksia esimerkiksi vertaistukeen ja ideoiden jakamiseen. Toimintaterapeuttina koen hyötyneeni Facebookissa eniten omaan alaani liittyvistä ryhmistä, joissa voidaan jakaa ideoita, kokemuksia ja tietoa koulutuksista sekä esimerkiksi työpaikoista. Ryhmät tukevat siis ammatillista kehittymistä. Facebookin kautta todennäköisesti saavutetaan sosiaalisen median palveluista helpoimmin mahdollisimman suuri määrä tavoiteltuja ihmisiä. Googletettaessa ”facebook käyttäjät suomessa”, tulee useita uutisia ja blogipostauksia viime vuodelta 2018, joissa pohditaan Facebookin suosiota Suomessa. Uutisjuttujen ja postausten perusteella muodostuu kuitenkin kokonaisuudessaan kuva, että käyttäjämäärä on vakiintunut. Joukkopakoa ei näytä tapahtuneen. Ehkäpä Facebook toimii jatkossakin työikäisen väestön saavuttamisen alustana, sen aika näyttää…

YouTube

YouTube on vuonna 2005 perustettu Googlen omistama videopalvelu. YouTubeen kirjautuminen mahdollistaa omien videoiden lataamisen palveluun sekä toisten lataamien videoiden ja videokanavien katselemisen ja kommentoimisen sekä soittolistojen luomisen. YouTube on tuonut mukanaan myös tubettamisen ilmiön. Monet lapset ja nuoret harjoittelevat jo pienestä omilla YouTube-kanavillaan samoja tulevaisuuden taitoja, joita huomaan itse joutuneeni opettelemaan näiden YAMK-opintojeni aikana, kuten asioiden tiivistämistä, oman osaamisen myymistä ja taitojen esiin tuomista. Opinnoissa tämä vain on toteutunut hieman yksityisemmin hissipuheiden muodossa. YouTuben käyttöön löytää varsin selkeät ja kattavat suomenkieliset käyttöohjeet seuraavan linkin takaa.  https://support.google.com/youtube/?hl=fi#topic=9257498 YouTube-sivustolle kirjautuessa näkymä on varsin selkeä ja palvelu tarjoaa suomenkielisen vihjeen, kun hiiren osoittimen vie kuvakkeen päälle, mitä kuvakkeesta klikattaessa tapahtuu.

YouTube-videoiden sisältö omalla alallani toimintaterapeuttina tai oman organisaationi edustajana voisi olla esimerkiksi oman työn esittelyä, ideoiden jakamista sekä tapahtumista mainostamista ja sitä kautta positiivisen mielikuvan luomista organisaatiosta.